Sygdom

Vi har godkendt vikar tilknyttet. Dette vil blive benyttet, så vidt det er muligt. Ved ferie bliver barnet passet i sit egnet netværk og familie (Jeres).

Hvis jeres barn er syg:

Som i alle andre dagtilbud, modtager vi ikke syge børn. Vi vil ikke kunne give barnet den ro og omsorg, det har brug for, når barnet ikke har det godt.

Bliver jeres barn syg/sløj, mens det er i dagplejen, vil vi vurdere, hvor påvirket barnet er, og derefter kontakte familien.